Oravala.fi

Sompasenjärven kunnostussuunnitelma on valmistunut

Sompanen oli yksi kymmenestä järvestä, jotka valittiin
järvikunnostushankkeeseen.

Hankkeen tarkoituksena on auttaa osakaskuntia
hoitamaan järviään.

Kunnostussuunnittelmassa esitetään Sompasen nykyinen tila
ja suunnitelmat kalastonhoidon, vesikasvillisuuden poiston,
ravinteiden vähentämisen sekä muidenkin järven kunnostuksessa
huomioitavien asioiden toteuttamiseen.

Tässä linkki Sompanen-raporttiin.

 

__________________________________________________________________________________

Sompasella suoritettiin hoitokalastus 21-23.10.2013

Hoitokalastuksella pyritään parantamaan veden laatua poistamalla särkikalavaltaista kalaa, jonka liian suuri määrä lisää järven 
sisäistä kuormitusta.
Samalla saadaan paremmat elinolosuhteet muille kaloille.

Hoitokalastus tehtiin nuottaamalla ja sen suorittivat ammattitaidolla Marko ja Jarmo Puukka. Osakaskuntalaiset avustivat kalojen lajittelussa ja siirrossa. Kuhat, hauet, isommat lahnat ja ahvenet lajiteltiin takaisin järveen.
Saalis oli n. 2500 kg, pääosin särkeä, lahnaa, pasuria sekä salakkaa.
Nuotatulla kalalla oli yllättävän hyvin kysyntää. Sitä meni metsästäjille, koiranomistajille ja nyt myös ihmisten ravinnoksi. Särki on tullut tunnetuksi ruokakalana.
Loput kalat kompostoitiin.

Sompanen hyväksytty Kymijoen alueen järvikunnostushankkeeseen

Hankkeeseen kuuluvien kymmenen järven nykytila kartoitetaan ja järville laaditaan kunnostussuunnitelmat. Tutkimukset sisältävät mm. kuormitusselvitykset ja kalastokartoitukset.
Hankkeen toteuttaa Kymijoen vesi ja ympäristö ry ja rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Kaakkois-Suomem ja Hämeen ELY-keskukset.

Oravalaiset onnittelevat Pekka Häkämiestä

Ihmisiä jotka tekevät pyyteetöntä työtä hyvien asioiden puolesta ei tahdo löytyä.
Onneksi on kuitenkin vielä joku joka osaa, viitsii ja jaksaa sekä ymmärtää
tämän työn tärkeyden.

Oravalassa nuorten luonnonarvostuksen ja -tietämyksen, metsästystaitojen,
aseenkäsittelytaitojen ja kansalaistaitojen kouluttajana Pekka Häkämies on tehnyt arvokasta,
laadukasta työtä neuvoen, opastaen ja oman esimerkkinsä avulla.
Hänen työnsä nuorten ja aikuistenkin keskuudessa on vertaansa vailla. 

Tätä työtä hän on tehnyt vuosikymmenien ajan.
Ja kun talkooväkeä on kutsuttu kylän tapahtumien järjestämiseksi - niin metsästäjien, kalastajien
kuin Marttojenkin tapahtumiin - ensimmäinen ilmoittautuja ja paikallaolija on Pekka Häkämies.

Oravalan Metsästäjät, Oravalan Martat, Oravalan Kyläyhdistys ja Oravalan Osakaskunta onnittelevat
Pekka Häkämiestä merkkipäivän johdosta ja kiittävät häntä nuorten ja eri järjestöjen hyväksi tehdystä työstä.
18.3.2012 PM