Oravala.fi

Oravalaiset onnittelevat Pekka Häkämiestä

Ihmisiä jotka tekevät pyyteetöntä työtä hyvien asioiden puolesta ei tahdo löytyä.
Onneksi on kuitenkin vielä joku joka osaa, viitsii ja jaksaa sekä ymmärtää
tämän työn tärkeyden.

Oravalassa nuorten luonnonarvostuksen ja -tietämyksen, metsästystaitojen,
aseenkäsittelytaitojen ja kansalaistaitojen kouluttajana Pekka Häkämies on tehnyt arvokasta,
laadukasta työtä neuvoen, opastaen ja oman esimerkkinsä avulla.
Hänen työnsä nuorten ja aikuistenkin keskuudessa on vertaansa vailla. 

Tätä työtä hän on tehnyt vuosikymmenien ajan.
Ja kun talkooväkeä on kutsuttu kylän tapahtumien järjestämiseksi - niin metsästäjien, kalastajien
kuin Marttojenkin tapahtumiin - ensimmäinen ilmoittautuja ja paikallaolija on Pekka Häkämies.

Oravalan Metsästäjät, Oravalan Martat, Oravalan Kyläyhdistys ja Oravalan Osakaskunta onnittelevat
Pekka Häkämiestä merkkipäivän johdosta ja kiittävät häntä nuorten ja eri järjestöjen hyväksi tehdystä työstä.
18.3.2012 PM

Sompasella hoitonuottaus 27. ja 28.10.2011

Nuottauksen tarkoitus on poistaa järvestä pieniä lahnoja ja särkikaloja - joiden määrä on kasvanut - jotka aiheuttavat järven ekosysteemissä ongelmia tonkimalla pohjasedimenttiä, jolloin siitä vapautuu ravinteita veteen. Pienet kalat syövät elainplanktonin vähiin, jolloin kasviplanktonin määrä lisääntyy aiheuttaen mm. sinilevän kasvua. Vähentämällä särkikalojen määrää parannetaan veden laatua ja saadaan arvokaloille paremmat elinolosuhteet.
Sompasella saaliskalat olivat pääosin lahnaa ja särkeä, mutta yllätyksenä myös salakkaa. Myös pientä ahventa oli ensimmäisen nuottauspäivän 1. vedossa.
Nuottaussaalis oli n. 2500 kg, joka nostettiin järvellä veneisiin ja edelleen Sompasen uimarannalla traktorin lavalle ja edelleen kompostoitavaksi.
Nuottauksen hoitivat Iittiläiset alansa osaajat Marko ja Jarmo Puukka. Heidän saumatonta yhteistyötä nuottauksessa oli hienoa seurata. Kiitokset onnistuneesta hoitotoimenpiteestä heille.
Isot ahvenet, kuhat ja osa hauista eroteltiin ja päästettiin lisääntymään ja kasvamaan. Saaliskalojen siirrossa ja lajittelussa avusti kuusi kalamiestä.
Nuottauksesta saadun tiedon mukaan Sompaseen on kehittymässä hyvä kuhakanta. Kuhat olivat vielä pienehköjä, mutta muutaman vuoden kuluttua on luvassa kuhavonkaleita.

Oravalan Jakokunta ja Oravalan Kalastuskunta yhdistyneet

Oravalan Osakaskunta

Oravalan Kalastuskunnan ja Oravalan yhteisten vesialueiden Jakokunnan
toiminnot on yhdistetty ja uudet säännöt käsitelty ja muutettu yhteisaluelain mukaisiksi 25.4.2007 Valkealan kunnantalolla pidetyssä kokouksessa.

Uusi nimi on Oravalan Osakaskunta. Se muodostuu Oravalan, Mattilan ja Hirvelän kylien tiloista. Siihen kuluu n. 500 ha yhteisiä jakamattomia vesialueita.

Kokous valitsi myös uuden hoitokunnan. Valituiksi tulivat Markku Rämä,
Pekka Mauno, Aila Pihkala, Kari Jokinen, Christian Hornborg ja 
Olli Mikkola.

Osakaskunnan tehtävänä on valvoa osakaskunnan etuja sääntöjen edellyttämissä asioissa, järjestää alueillaan kalastusasiat kalastuslain mukaan sekä seurata ja valvoa vesistöjensä kuntoa.
Osakaskunnan päätösvaltaa käyttää osakkaiden kokous.

Hoitokunnan järjestäytymiskokouksessa tekemät valinnat ja tehtäväjako:

Pekka Mauno Osakaskunnan puheenjohtaja 040 584 3504
Olli Mikkola Varapuheenjohtaja 0400 012 085
Aila Pihkala Sihteeri 040 564 0066
Christian Hornborg Jauhatus- ja sähköasiat 040 566 9673
Kari Jokinen Kalastusasiat 0400 556 598
Markku Rämä Vesialueiden kunto 0400 750 901
Olli Mikkola Vesialueiden kunto 0400 012 085
Pekka Mauno Vesialueiden kunto 040 584 3504