Oravala.fi

Sompasella suoritettiin hoitokalastus 21-23.10.2013

Hoitokalastuksella pyritään parantamaan veden laatua poistamalla särkikalavaltaista kalaa, jonka liian suuri määrä lisää järven 
sisäistä kuormitusta.
Samalla saadaan paremmat elinolosuhteet muille kaloille.

Hoitokalastus tehtiin nuottaamalla ja sen suorittivat ammattitaidolla Marko ja Jarmo Puukka. Osakaskuntalaiset avustivat kalojen lajittelussa ja siirrossa. Kuhat, hauet, isommat lahnat ja ahvenet lajiteltiin takaisin järveen.
Saalis oli n. 2500 kg, pääosin särkeä, lahnaa, pasuria sekä salakkaa.
Nuotatulla kalalla oli yllättävän hyvin kysyntää. Sitä meni metsästäjille, koiranomistajille ja nyt myös ihmisten ravinnoksi. Särki on tullut tunnetuksi ruokakalana.
Loput kalat kompostoitiin.