Oravala.fi

Sompanen hyväksytty Kymijoen alueen järvikunnostushankkeeseen

Hankkeeseen kuuluvien kymmenen järven nykytila kartoitetaan ja järville laaditaan kunnostussuunnitelmat. Tutkimukset sisältävät mm. kuormitusselvitykset ja kalastokartoitukset.
Hankkeen toteuttaa Kymijoen vesi ja ympäristö ry ja rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Kaakkois-Suomem ja Hämeen ELY-keskukset.