Oravala.fi

Oravalan Jakokunta ja Oravalan Kalastuskunta yhdistyneet

Oravalan Osakaskunta

Oravalan Kalastuskunnan ja Oravalan yhteisten vesialueiden Jakokunnan
toiminnot on yhdistetty ja uudet säännöt käsitelty ja muutettu yhteisaluelain mukaisiksi 25.4.2007 Valkealan kunnantalolla pidetyssä kokouksessa.

Uusi nimi on Oravalan Osakaskunta. Se muodostuu Oravalan, Mattilan ja Hirvelän kylien tiloista. Siihen kuluu n. 500 ha yhteisiä jakamattomia vesialueita.

Kokous valitsi myös uuden hoitokunnan. Valituiksi tulivat Markku Rämä,
Pekka Mauno, Aila Pihkala, Kari Jokinen, Christian Hornborg ja 
Olli Mikkola.

Osakaskunnan tehtävänä on valvoa osakaskunnan etuja sääntöjen edellyttämissä asioissa, järjestää alueillaan kalastusasiat kalastuslain mukaan sekä seurata ja valvoa vesistöjensä kuntoa.
Osakaskunnan päätösvaltaa käyttää osakkaiden kokous.

Hoitokunnan järjestäytymiskokouksessa tekemät valinnat ja tehtäväjako:

Pekka Mauno Osakaskunnan puheenjohtaja 040 584 3504
Olli Mikkola Varapuheenjohtaja 0400 012 085
Aila Pihkala Sihteeri 040 564 0066
Christian Hornborg Jauhatus- ja sähköasiat 040 566 9673
Kari Jokinen Kalastusasiat 0400 556 598
Markku Rämä Vesialueiden kunto 0400 750 901
Olli Mikkola Vesialueiden kunto 0400 012 085
Pekka Mauno Vesialueiden kunto 040 584 3504