Oravala.fi

OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUSPÄÄTÖKSIÄ

Osakaskunnan vuosikokous pidettiin Oravalan koululla 27.4.2015.
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat.

Toimintakertomuksessa kerrottiin mm., että Sompasen kunnostussuunnitelma
on valmistunut. Kunnostussuunnitelma on luettavissa Oravala-sivujen
Osakaskuntaosiossa.
Osakaskunnan vesialueilta pyydettiin vuonna 2013 kalaa n. 2500 kg ja
Sompasesta poistettiin hoitokalastuksella särkikaloja 2400 kg.

Hoitokuntaan valittiin jatkamaan Kari Jokinen, Ilkka Laurila ja Pekka Mauno.
Hoitokunnassa ovat edelleen Christian Hornborg, Vesa Hinkkuri ja Olli Mikkola.

Sompasessa on meneillään jokirapujen palautusistutuskokeilu.
Koe tehdään yhteistyössä Kuopion Yliopiston Raputietokeskuksen kanssa.

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2015 on, että jatketaan vesistöjemme veden laadun
tarkkailua ja puututaan havaittuihin muutoksiin.

Järjestämme ranta- ja pilkkiongintakilpailut entiseen malliin.

Kuhan alamitta on Pyhäjärvellä ja Sompasella 45 cm ja Lappalalla 50 cm.
Verkon solmuväli pitää olla vähintään 55 mm ja jään alta kalastettaessa 60 mm.
Verkkokalastus on kielletty Sompasella Huuhkajavuoren ja Päärmekiven etelä-
puoleisella vesialueella kaikkina vuodenaikoina. Verkkojatan maksimipituus 
on kuusi (6) verkkoa.

Ravustus on Sompasella kielletty.

Lommeja myyvät Kari Jokinen puh. 0400 556 5909, Ilkka Laurila 040 514 8537
ja Pekka Mauno 040 584 3504.

Hoitokunta valitsi järjestäytymiskokouksessa Osakaskunnan puheenjohtajaksi
Pekka Maunon ja varapuheenjohtajaksi Olli Mikkolan.

________________________________________________________________________________