Oravala.fi

Kyläyhdistyksen vuosikokous Marttatalolla to. 15.3.2018 klo 18.00

x

KUTSU ORAVALAN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN
1.3.2018

 

Aika:            Torstaina 15.3.2018 klo 18:00

Paikka:         Marttatalo, Heinolantie 1037, Oravala

 

                      Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.       Kokouksen avaus.

2.       Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat
          tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3.       Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.       Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5.       Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

6.       Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
          ja muille tilivelvollisille.

7.       Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä päätetään varsinaisten ja
          kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruus huomioiden sääntöjen
          3§ 4 momentin määräykset.

8.       Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 4§ rajoissa.

9.       Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa.

10.    Päätetään kokouskutsutavasta sääntöjen 7§ rajoissa ja mahdollisesta
          kokouskutsulehdestä.

11.    Käsitellään yhdistyksen sääntömuutos toistamiseen sääntöjen edellyttämällä tavalla.

12.    Käsitellään muut mahdolliset asiat.

                         13.   Kokouksen päättäminen.

 

Tervetuloa!

Oravalan Kyläyhdistys Ry:n hallitus

Takaisin